[1]
J. Grądziel-Wójcik, „Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet”, 10.14746/pspsl, nr 30, s. 89–105, wrz. 2017.