Bilczewski, T. „Imagi-Natio. Przekład a wspólnota wyobrażona”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23, styczeń 2014, s. 63-77, doi:10.14746/pspsl.2014.23.4.