Scott, C. „Przekład I Przestrzenie Lektury”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23, styczeń 2014, s. 207-24, doi:10.14746/pspsl.2014.23.11.