Gendaj, N. „Metafora Pralni. Zofii Chądzyńskiej Czytanie, Pisanie, tłumaczenie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23, styczeń 2014, s. 227-3, doi:10.14746/pspsl.2014.23.12.