Bartczak, K. „Pragmatystyczne napięcie W amerykańskiej Poezji Modernistycznej: Przypadek Willliamsa”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 24, styczeń 2014, s. 43-53, doi:10.14746/pspsl.2014.24.3.