Pietrzak, Wit. „William Butler Yeats I Wielkanoc 1916, Czyli Wypisy Z Wysokiego Modernizmu”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 24, styczeń 2014, s. 157-70, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1156.