Wyka, Marta, i in. „Trzy głosy O książce Włodzimierza Boleckiego Modalności Modernizmu”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 24, styczeń 2014, s. 309-18, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1181.