Raubo, G. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 7-19, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/11832.