Sierotowicz, Tadeusz. „Schyłek Metafory. Rzecz O księdze Natury”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 47-70, doi:10.14746/pspsl.2017.31.2.