Dąbkowska-Kujko, Justyna. „Lingua Erazma Z Rotterdamu między fizjologią, Filozofią I Filologią”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 129-46, doi:10.14746/pspsl.2017.31.5.