Miazek-Męczyńska, Monika. „Nauka W służbie Wiary, Czyli Ile można zdziałać Ad Maiorem Dei Gloriam. O Wydanych I Niewydanych Pracach Naukowych Michała Boyma SI”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 147-66, doi:10.14746/pspsl.2017.31.6.