Jasiński, Maciej. „Stanisław Lubieniecki (1623-1675) Jako Uczestnik Res Publica Litteraria”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 191-12, doi:10.14746/pspsl.2017.31.8.