Raubo, Grzegorz. „«Perspektywy gwiazdarskie». Lunety W Literaturze I piśmiennictwie Naukowym Polskiego Baroku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 213-51, doi:10.14746/pspsl.2017.31.9.