Lisiak, Bogdan. „Problematyka Filozoficzna W Dorobku Pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 253-68, doi:10.14746/pspsl.2017.31.10.