Kroczak, Jerzy. „Nauka O Kamieniach I Jej źródła W Cyklu Kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31, styczeń 2018, s. 269-92, doi:10.14746/pspsl.2017.31.11.