Steppa, Hanna. „Seksualny Kapitał W Wersji Publicznej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 24, styczeń 2014, s. 369-74, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1217.