Zawiszewska, A. „Zofia Wojnarowska. Poetka Dla Dzieci – Poetka miłości – Poetka Rewolucji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 32, październik 2018, s. 57-74, doi:10.14746/pspsl.2018.32.3.