Marzec, L. „Kazimiera Iłłakowiczówna Mniej więcej Znana”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 32, październik 2018, s. 75-94, doi:10.14746/pspsl.2018.32.4.