Czyżak, Agnieszk. „Rezydencja Poezji. O Liryce Marty Podgórnik”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33, październik 2018, s. 41-54, doi:10.14746/pspsl.2018.33.3.