Łuszczykiewicz, P. „Seks, taśmy I Statusy Facebooka. O Poezji Katarzyny Fetlińskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33, październik 2018, s. 203-16, doi:10.14746/pspsl.2018.33.12.