Grądziel-Wójcik, J. „«Instrukcje obsługi Kobiety I świata». O (eko)poezji Julii Fiedorczuk”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33, październik 2018, s. 237-53, doi:10.14746/pspsl.2018.33.14.