Rajewska, E. „Tłumaczki Chleb Powszedni. Ludmiła Marjańska I Mary Swann”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33, październik 2018, s. 291-07, doi:10.14746/pspsl.2018.33.17.