Heydel, Magda. „Co mówi, Kiedy Nikt Nie mówi. Praktyka Poetycka Alice Oswald Jako przekład”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33, październik 2018, s. 309-26, doi:10.14746/pspsl.2018.33.18.