Grodecka, A. „Aposiopesis Albo Figury myśli W Dobie ucieleśnionego umysłu”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 34, styczeń 2019, s. 87-105, doi:10.14746/pspsl.2018.34.4.