Hoffmann-Dietrich, J. „Mózg I Sztuka: Zmarszczka (cyber)przestrzeni”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 34, styczeń 2019, s. 293-06, doi:10.14746/pspsl.2018.34.15.