Czapliński, P. „Katastrofa Wsteczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25, styczeń 2015, s. 37-66, doi:10.14746/pspsl.2015.25.2.