Tokarska-Bakir, J. „Książka wyjścia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25, styczeń 2015, s. 67-92, doi:10.14746/pspsl.2015.25.3.