Kasper, J. „Od Wydarzenia Katastrofy Do kata/Stroficznego Czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a W Relacji Jorge’a Semprúna L’écriture Ou La Vie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25, styczeń 2015, s. 309-2, doi:10.14746/pspsl.2015.25.13.