Adamczak, K. „Postkatastroficzne «wypadki języka»”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25, styczeń 2015, s. 333-41, doi:10.14746/pspsl.2015.25.14.