zespół redakcyjny, zespół redakcyjny. „Od Redakcji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25, styczeń 2015, s. 7-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1921.