Śniedziewski, P., i M. Jaworski. „Od Redakcji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 16, styczeń 2009, s. 7-8, doi:10.14746/pspsl:2009.16.1.