Czapliński, P. „Źle Przemieszani”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22, styczeń 2013, s. 97-118, doi:10.14746/pspsl.2013.22.7.