Czyżak, A. „Biografie Polsko-żydowskie I żydowsko-Polskie: Rekonesans Ponawiany”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22, styczeń 2013, s. 157-72, doi:10.14746/pspsl.2013.22.11.