Dąbrowicz, E. . „Biografia Pochwalna Z 9 Maja 1801 Roku. Lektura Kontekstowa”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 35, listopad 2019, s. 140-61, doi:10.14746/pspsl.2019.35.7.