Więckiewicz, Agnieszka. „(Auto)analityczny Opis Przypadku. Wspomnienia Izydora Sadgera O Zygmuncie Freudzie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 35, listopad 2019, s. 253-76, doi:10.14746/pspsl.2019.35.12.