Rzońca, W. „Emocjonalizm Czy Symbolizm Norwida? Dyskusja Z ujęciem Liryki Autora Vade-Mecum Przez Danutę Zamącińską”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 16, styczeń 2009, s. 165-78, doi:10.14746/pspsl:2009.16.12.