Czwordon, P. „Imperatyw, Ironia I Przemyt Wierzbowych Gruszek. Notatki O Wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 16, styczeń 2009, s. 179-8, doi:10.14746/pspsl:2009.16.13.