Ratajczakowa, D. ., E. . Kalemba-Kasprzak, E. G.-C. Ewa Guderian-Czaplińska, i R. K. . Przybylski. „Osiński poznański”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 35, listopad 2019, s. 457-85, doi:10.14746/pspsl.2019.35.22.