Śnieżko, D. „Mieszanie Krwi”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22, styczeń 2013, s. 17-31, doi:10.14746/pspsl.2013.22.2.