Kopeć, Z. „Popioły Marci Shore”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22, styczeń 2013, s. 213-21, doi:10.14746/pspsl.2013.22.14.