Nawrot, J. „Przyjaźń Domaga Się Rezygnacji. Kilka aspektów Relacji między przyjaciółmi Poruszonych W Biblii”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17, styczeń 2010, s. 11-31, doi:10.14746/pspsl:2010.17.2.