Kuczyńska-Koschany, Katarzyna. „Gest pośmiertnego Pisania I Inne «gesta» Poetyckie (Verlaine, Rimbaud)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17, styczeń 2010, s. 43-65, doi:10.14746/pspsl:2010.17.4.