Nowicka, E. „Zrozumieć złoty Wiek”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17, styczeń 2010, s. 181-90, doi:10.14746/pspsl:2010.17.11.