Ratajczak, Wiesław. „Piotra Chmielowskiego Argumenty Przeciw Poetom I Poezji (w Zarysie Literatury Z Ostatnich Lat Szesnastu)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 75-84, doi:10.14746/pspsl.2012.19.5.