Karpow, M. „Poeta źle Wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego O Mironie I Jej Konsekwencje”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 97-108, doi:10.14746/pspsl.2012.19.7.