Zajkowska, J. „Piotr Chmielowski O Wiktorze Gomulickim – Na Podstawie Kolejnych Wydań Zarysu Literatury Polskiej I Innych Wypowiedzi Krytyka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 109-23, doi:10.14746/pspsl.2012.19.8.