Lisak-Gębala, Dobrawa. „«Uparte Trwanie baroku» W Recepcji Wierszy Stanisława Barańczaka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 36, czerwiec 2019, s. 59-76, doi:10.14746/pspsl.2019.36.5.