Poprawa, Adam. „Ja Wiem, że to Przedmowa”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 36, czerwiec 2019, s. 77-93, doi:10.14746/pspsl.2019.36.6.