Skrzypecki, M. . „Spark and Sparkle – «Iskra I gra». O tłumaczeniu Poezji Absurdalnej Na przykładzie Wiersza Ogdena Nasha”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 36, czerwiec 2019, s. 213-26, doi:10.14746/pspsl.2019.36.13.