Michałowski, P. „Tomografia Wiersza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19, styczeń 2012, s. 199-10, doi:10.14746/pspsl.2012.19.14.